nnp

آخرین اخبار در مورد عبدالصمد سلیمانی

با انتقال رویدادهای هنری به شهرستان‌ها زمینه تعامل فرهنگی ایجاد می‌شود

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: برخی از رویدادهای استانی و کشوری را می‌توان با توجه به توانمندی‌های شهرستان‌ها، به آنجا برد؛ با این رویکرد افزون بر شور و شوقی که ایجاد می‌شود، زمینه تعامل فرهنگی، هنری، ادبی، رسانه‌ای و حتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس از بوانات، یکی از موضوعات سفر یک روزه سید رسول ...